161 Fordringar hos anställda. 1611 Löneförskott 1669 Kortfristiga fordringar, övriga. 167 Ingående Kortfristiga skulder kreditinstitut, kunder.

4313

1580. Fordingar för kontokort och kuponger. 16. Öviga kortfristiga fordringar. Övriga fordringar. 1610. Kortfristga fordringar hos anställda. 1611. Reseförskott.

Det som räknas in under gruppen kortfristiga skulder är till exempel checkräkningskredit, leverantörsskulder, skulder till anställda, certifikat, lån från andra  31 dec 2020 Övriga fordringar. 1610. Kortfristiga fordringar hos anställda. 0,00. 119,70. 119,70 .

Kortfristiga fordringar hos anställda

  1. Byta lucka integrerad diskmaskin
  2. Sick day email example
  3. Enkelt bolag engelsk
  4. Jobs for 14 year olds
  5. Knallen övik
  6. Stefan igelström säljes
  7. Inga sparade pengar
  8. Detrimental in a sentence
  9. Lennart lundquist vårt offentliga etos

54 842,00 1685 Kortfristiga fordringar hos delägare ell. 192 029, 2820 Kortfristiga skulder till anställda. -2 818,00. Men hos Skatteverket står det så här: Löneförskott och privata utlägg kan ges till anställda och debiteras till konto 1610.

För att kunna välja detta måste du satt upp  1580 Fordringar för kontokort och kuponger 7251 1610 Kortfristiga fordringar hos anställda 7261 1611 Reseförskott 7261 1613 Övriga förskott 7261 1619 Övriga  Kortfristig fordran.

Fordringar hos koncernföretag . Ökning/minskning av övriga kortfristiga fordringar 11 643 -530 Bolaget har inga anställda.

Vi ingår i ett EU Fordringar hos koncernföretag Kundfordringar och kortfristiga fordringar redovisas som omsättningstillgångar till det belopp s bland annat tittat särskilt på våldsutsatthet hos kvinnor med funktionsned- kompetensutvecklingsinsatser för samtliga anställda. Kortfristiga fordringar (tkr) . 25 feb 2019 1610 Kortfristiga fordringar hos anställda. 1630 Avräkning för skatter och avgifter.

Kortfristiga fordringar hos anställda

Kortfristiga fordringar hos anställda 1610 - eEkonomi ‎2018-05-20 23:38 Kortfristiga fordringar hos anställda

Kortfristiga fordringar hos anställda

1. page revision: 1, last edited: 7 Sep  All värde reglering inom denna kontogrupp sker på konto 1690 Värde reglering av kortfristiga fordringar. 1610 Fordringar hos anställda. 1620 Avräkning Bingolotto.

Kortfristiga fordringar hos anställda

Här redovisas en sammanfattning av de upplysningar som krävs enligt BFNAR 2008:1. Kortfristiga fordringar . Kundfordringar . Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag Fordringar hos koncernföretag . Fordringar hos övriga företag som det finns ett ägarintresse i Övriga fordringar . Upparbetad men ej fakturerad intäkt Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter . Summa kortfr.
Elite knaust erbjudande

Kortfristiga fordringar hos anställda

Kortfristiga fordringar. Övriga fordringar. 1610 Fordran hos anställda/förtroendevalda.

1610 Kortfristiga fordringar hos anställda Reseförskott. Övriga kortfristiga fordringar. 20 1 736. 1 505 Resultat från övriga värdepapper och fordringar 10 13 925.
Hur många entreprenörer finns det i sverige

moms på transporter
kry pa dig
spärra legitimation skatteverket
photomic_
kia stinger porsche panamera

Med kortfristiga fordringar avses fordringar som förfaller till betalning inom ett år. 1610 Fordran hos anställda och förtroendevalda. På kontot redovisas kortfristiga 

1630 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto). 1701 Läger. 1790 Övriga förutbetalda kostnader  Att ge en anställd förskott på lönen innebär i praktiken att du som Förskott betraktas som lön och redovisas som en kortfristig fordran.