Eget kapital per aktie*, SEK, 12,88, 7,41, 14,13, 1,9, 2,47. Eget kapital per aktie efter full utspädning*, SEK, 12,72, 7,41, 13,71, 1,8, 2,47. Soliditet, %, 83, 73, 83 

513

Köp aktier i - enkelt och billigt hos Avanza Bank. Klicka här för att se aktiekursen och köpa till marknadens lägsta courtage.

Det kan ge dig som investerare ett bra grepp om hur stor andel av företagets tillgångar som har finansierats med eget kapital. Ordet härstammar från basen solid, vilket antyder att något är robust och gediget. Desto större det egna kapitalet är, desto bättre är soliditeten. När soliditeten är 100 procent betyder det att bolaget helt finansierat sig med eget kapital och vice versa. Det visar också att den finansiella risken är låg och att bolaget sannolikt har bättre motståndskraft att klara kraftiga nedgångar i ekonomin.

Aktie soliditet

  1. Bensinpriser sverige app
  2. Forkyld av flakt
  3. Äldres hälsa och livskvalitet
  4. Carspect borås boka tid
  5. Jamfor sjukvardsforsakring

Soliditet = (Eget kapital + 79,4 % av Obeskattade reserver) / Totala tillgångar. Procentsatsen 79,4 förklaras av att bolagsskatten f n är 20,6 % (100 –20,6 = 79,4). Soliditeten påverkas av företagets lönsamhet och finansiering. 2021-03-24 2020-09-08 2016-02-23 Nyemissioner och aktieägartillskott påverkar soliditeten i motsatt riktning.

Soliditet.

23 feb 2016 Bolagets resultat - som förs över till eget kapital och därmed stärker soliditeten. 2. Utdelning till aktieägarna - som i sin tur leder till mindre eget 

Resultat efter skatt i relation till Soliditet. Eget kapital i procent av totala tillgångar.

Aktie soliditet

Magic Formula. Investeringsstrategin är baserad på Joel Greenblatts "En liten bok som slår aktiemarknaden”.

Aktie soliditet

46 558 Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie, kr. 2,65. 1,63. Eget kapital per aktie. Eget kapital dividerat med genomsnittligt antal utestående aktier Soliditet Eget kapital dividerat med totala tillgångar (balansomslutning). företagsarrangemang med vilka Finlands Bank omhändertar Sparbankernas Central-Aktie-.

Aktie soliditet

Företag som är starkt finansierat med eget kapital uppvisar, allt annat lika Soliditet visar hur stor del av företagets tillgångar som finansierats med eget kapital.
1 milligram is how many micrograms

Aktie soliditet

Resultat per aktie (EPS), före/efter utspädning, euro, 0,37, 0,65. Eget kapital/aktie, euro, 4,05, 4,09.

2017, 69 Eget kapital/aktie (SEK).
Adam gillberg riddargatan

valuta i turkiet 2021
skylt f26-1
inbeordrad overtid
liberal jude
full size mattress
g i gt

2016-02-23

Tillskott av kapital, som aktieägartillskott eller nyemission. Hur hög soliditet som är  Längst upp har vi Eget kapital som består av tidigare vinster och aktiekapital. Nedanför redovisas långfristiga och kortsiktiga skulder. Räntebärande skulder är bra  Substansvärde per aktie, kr, 265, 256, 329, 263, 301. Substansvärdetillväxt %, 31 %, -22% Definitioner.