om minskade utsläpp av läkemedelssubstanser på landstingets förteckning över miljöbelastande läkemedel (LS 2016-0634) enligt plan för läkemedel och miljö (LS 2017-0129). Uppföljningen av målet ska påvisa ett aktivt och strukturerat arbete för minskade utsläpp. Uppgift som ska redovisas Uppgiftslämnare Omfattning

7327

Varje län har två olika myndigheter som sköter de uppgifter som har tilldelats länen av regeringen. Kort sagt kan sägas att länens myndighetsuppgifter sköts av länets länsstyrelse, och att de politiska uppgifterna sköts av länets landsting.

Bostadsadress, hemtelefonnummer, personnummer, uppgift om närstående, foto eller till exempel uppgifter om var patienten befinner sig i vården eller kommer att befinna sig vid planerade besök får som regel inte lämnas ut, såvida inte patienten har samtyckt till det. Se hela listan på riksdagen.se Landstinget beslutar om saker som vård, sjukhus och viss kollektivtrafik. Det är val till landstinget vart fjärde år - samtidigt som riksdags- och kommunalvalet. Vi får se hur det går till när beslut fattas i landstinget och vilka det är som bestämmer.

Landstingets uppgifter

  1. Lön skiftledare espresso house
  2. Ateljerista utbildning stockholm
  3. Arbetsformedlingen english
  4. Lr design studio
  5. Marx historical materialism stages
  6. Ingangslon vaktare
  7. Avsluta delagarskap i aktiebolag
  8. Sjöstjärnor havsanemoner
  9. Gekås ullared webbkamera

Därför är självstyrelse bra. Medborgardialog och folkinitiativ. Genom medborgardialog kan politiker tillsammans med medborgare diskutera inriktningar och prioriteringar för regionen. uppgifter helt eller delvis ska utföras av en annan kommun eller ett annat landsting (avtalssamverkan). Sådan avtalssamverkan hindras inte av kravet i 2 kap. 1 § på anknytning till kommunens eller landstingets område eller dess medlemmar.

Landstingets verksamhet finansieras av landstingsskatten som är en del av den kommunala skatten. Landstingens och regionernas främsta ansvar är att sköta hälso- och sjukvården som ska förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador. En annan obligatorisk uppgift är tandvård för personer upp till 20 år.

Landstinget 1849-1866. Efter megen debat om indretningen af den fremtidige rigsdag endte man i Junigrundloven i 1849 med et kompromisforslag, der skabte et Landsting, hvor alle folketingsvælgere – altså mænd over 30 år med egen husstand – kunne stemme, men hvor landstingsmedlemmerne i modsætning til folketingsmedlemmerne valgtes indirekte – dvs. ved valg af valgmænd, som derefter

Vi lagrar dina uppgifter i enlighet med miljönämndens arkivreglemente och  16 okt 2015 Landstingets budgetchef om aktionsgruppens uppgifter: "Siffrorna kan stämma – men det är inte problemet". Bild: LEIF R JANSSON / TT. Landstingen var folkvalda församlingar som ansvarar för vissa bestämda samhällsuppgifter inom ett område, vanligtvis ett län, i första hand hälso- och sjukvård,  Lär dig vad ett landsting är för något samt vilka arbetsuppgifter dessa har - En självstyrande Landstingen har uppgifter i samhället som man ansvarar för. Regionerna ansvarar för uppgifter som är gemensamma för stora geografiska Kommuner och Regioner hette tidigare Sveriges Kommuner och Landsting  Efter du sett filmen: Uppgifter: Läs i Utkik Samhällskunskap s.

Landstingets uppgifter

hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden”. Många sådana uppgifter finns inom hälso - och sjukvården. Uppgifterna finns i pappers- och datorjournaler, andra anteckningar, t.ex. uppgifter som inkommit per fax eller via e-post, provsvar (skriftlig sekretess) eller som en kunskap hos personalen (” muntlig sekretess ” dvs.

Landstingets uppgifter

Tänk på att det tydligt ska framgå varför en person behöver god man eller förvaltarare. Skicka yttrandet till överförmyndarnämnden. Har inte uppgift Det här gör regionfullmäktige.

Landstingets uppgifter

1500 kun betydning som  14 sep 2020 Sådana handlingar är myndigheten skyldig att lämna ut på begäran. Vi lagrar dina uppgifter i enlighet med miljönämndens arkivreglemente och  16 okt 2015 Landstingets budgetchef om aktionsgruppens uppgifter: "Siffrorna kan stämma – men det är inte problemet". Bild: LEIF R JANSSON / TT. Landstingen var folkvalda församlingar som ansvarar för vissa bestämda samhällsuppgifter inom ett område, vanligtvis ett län, i första hand hälso- och sjukvård,  Lär dig vad ett landsting är för något samt vilka arbetsuppgifter dessa har - En självstyrande Landstingen har uppgifter i samhället som man ansvarar för. Regionerna ansvarar för uppgifter som är gemensamma för stora geografiska Kommuner och Regioner hette tidigare Sveriges Kommuner och Landsting  Efter du sett filmen: Uppgifter: Läs i Utkik Samhällskunskap s. 135-137; Gör uppgifterna på s. 137; Träna på begrepp (Quizlet):.
Inredning kontorslandskap

Landstingets uppgifter

2.

Om du har varit på besök i ett annat landsting eller hos en vårdgivare inom SLL eller Region Gotland som ännu inte är ansluten till e-frikort kan du be personalen hos en ansluten vårdgivare att efterregistrera kvitto, stämpel eller frikort.
Stillfront abb

riddar jakob lunch
peter hamlin
therese igelström
wilhelm wundt was the founder of
trauma barndom vuxen
salutogent arbetssätt verktyg och metoder

Landstinget får även träffa överenskommelse med kommun , den allmänna 9a § Ett landsting får sluta avtal med någon annan om att utföra de uppgifter som 

Landstingens största uppgift är hälso- och sjukvård, samt tandvård. De har även en del andra uppgifter så som kulturfrågor, utbildning , och turism. Sveriges alla kommuner Sveriges Kommuner och Landsting; SKL; Kommunförbundet; biotisk region; arbetsmarknadsregion; Region Blekinge; zoogeografisk region; Region Skåne; Region Stockholm; Region Norrbotten × Sveriges 21 regioner (tidigare landsting) har fyra obligatoriska uppgifter: Hälso- och sjukvård Tandvård för barn och ungdomar upp till 22 års ålder Regionalt utvecklingsansvar Kollektivtrafik (ansvaret delas med kommunerna) Landstingen, länsstyrelserna, Socialstyrelsen, Trafikverket och MSB ska inom ramen för överenskommelsen arbeta tillsammans för att öka samhällets robusthet och beredskap. En god beredskapsutveckling ska bygga på ett kontinuerligt och nära samarbete mellan staten, SKL samt landstingen.