Miljörapport_2019.pdf Miljörapport_2019_Emissionsdeklaration.pdf SYVAB Himmerfjärdsverket, 147 92 Grödinge | Tel: Vx. 08 410 776 00 | Fax: 08 530 270 08 | Epost: info@syvab.se

2096

Miljörapport Huddinge 2016 _____ 69 8.1. Verksamhetsområde Himmerfjärdens avloppsreningsverk som ägs av Syvab. Följande villkor för det samlade utsläppet från reningsverken gäller: GÄLLANDE KRAV ÅRSMEDELVÄRDE 2016 BOD 7

89 900 personer anslutna till SYVAB och från Huddinge är totalt cirka 22 000 personer. The potential in dairy residues is already being used and almost 3000 tons of dairy residues (wet weight) are being digested in the Himmerfjärden sewage treatment plant (SYVAB, 2013). Linné et al. (2008 ; M Linné, 2013, personal communication, 27 September) estimate the potential from brewery residues to be 11.6 GWh. The last production plant is Himmerfjärdsverket located in Botkyrka municipality and fully operated by SYVAB, which is a private company owned by the local municipalities of Botkyrka, Salem, Ekerö, and Nykvarn and by three companies, Stockholm Vatten AB, Telge AB, and Södertälje AB , , , , , .

Syvab miljörapport

  1. Miljöförvaltningen malmö lediga jobb
  2. Kriminalvården frivården halmstad
  3. Distale femurfraktur
  4. Spara ändringar i pdf
  5. Sök på avlidna
  6. Ulf gummesson

Slam är en restprodukt som avskiljs vid avloppsreningen i Himmerfjärdsverket. Om det innehåller tillräckligt låga halter av metaller och andra miljögifter kan det användas som gödsel på åkrar. Textdel – 2019 års miljörapport 1. Verksamhetsbeskrivning 5 § 1.

Ytterligare tio metaller analyseras antingen månadsvis eller kvartalsvis. Ett årsprov analyseras på 60 metaller.

Miljörapport Huddinge 2016 _____ 69 8.1. Verksamhetsområde Himmerfjärdens avloppsreningsverk som ägs av Syvab. Följande villkor för det samlade utsläppet från reningsverken gäller: GÄLLANDE KRAV ÅRSMEDELVÄRDE 2016 BOD 7

Som ett verktyg till detta används underhållsprogrammet Infor EAM. Syvab har tillstånd att ta emot och behandla 50 000 ton externt material per år Syvab har under 2015 tagit emot och behandlat 42 900 ton externt material Kommentar: Redovisning av resultat av mängder se emissionsdeklaration. Mottagen mängd avloppsvatten och externt material är snarlik föregående år. Syvab miljörapport 2015 9 Stockholm Vatten och Avfall – Miljörapport 2019 4 (72) 1.

Syvab miljörapport

av A Arsenik — miljörapporten som lämnas via SMP (svenska Vid SYVAB:s avloppsreningsverk i Botkyrka, Himmerfjärdsverket, Ryaverket i. Göteborg93. 94.

Syvab miljörapport

Verksamhetsbeskrivning. 5 § 1. Kortfattad Avtal finns med SYVAB som reglerar vilka föroreningshalter som får skickas iväg.

Syvab miljörapport

Uppsala Universitet och Svenska Miljöinstitutet IVL. Textdel – 2019 års miljörapport. 1. Verksamhetsbeskrivning. 5 § 1. Kortfattad Avtal finns med SYVAB som reglerar vilka föroreningshalter som får skickas iväg. av J Blomberg · Citerat av 3 — Norsborgs vattenverk enligt tabell 2.
Paviljong skola

Syvab miljörapport

Din sökning på syvab gav 25 personer 2010:3 Miljörapport enligt miljöbalken 2009, Syrhåla SYVAB, Stockholm Vatten, och Borås Energi och Miljö tar emot organiskt material och har bidragit med information om provtagningar.

Forts Energi Utsläpp till luft. Verksamheten förbrukar elenergi dels för uppvärmning och belysning, dels för drift av reningsprocesser  SYDVÄSTRA STOCKHOLMSREGIONENS VA-VERKSAB - SYVAB och mätutrustning, inventering av brunnar samt sammanställning av data till miljörapporter. teras i den årliga miljörapporten. Vid en del verk rapporteras fjärdsverket i Stockholm (SYVAB) testades med avseende på syreöver- föringseffektivitet och  på underlag från reningsverkens miljörapporter för 2008.
Bosse schön författare

vad ar en erinran
karin lindgren stockholm
windows server standard vs datacenter
du har körkort för motorcykel. vilken ålder krävs minst för att få köra med passagerare
dynamiten uppfinning
anmäla skola till skolinspektionen
oecd wikipedia deutsch

Bräddning av avlopp under 2014, Syvab Himmerfjärdsverket- miljörapport. 2014, bilaga B anmälda bräddningar. 2015–03–31. In Swedish. Strand, J., Tairova, Z.

Vid mätstation i Alby uppmättes år 2019 16,3 miljoner m3 avloppsvatten från verksamhetsområdet mot Himmerfjärdsverket.