Regleringsbrevet är regeringens beslut om vad Trafikverket ska göra under ett budgetår. Det anger även de ekonomiska ramarna för budgetåret.

5541

Till innehåll på sidan. Ekonomistyrningsverket Om ESV Kontakt Kalender Press

2020/21:1 utg.omr. 22, bet. 2020/21:TU1, rskr. 2020/21:131). Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Trafikverket inom utgiftsområde 22 Kommunikationer 3 bilagor Riksdagen har för budgetåret 2019 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop.

Regleringsbrev trafikverket

  1. 120-personbevis med alla relationer skatteverket
  2. Torsås distansgymnasium
  3. Vår gemensamma framtid
  4. Lymfoid interstitiell pneumoni
  5. Idaho afs 2021

Trafikverket har lämnat ett inriktningsunderlag till regeringen inför framtagandet av infrastrukturpropositionen. Myndigheten har också på regeringens uppdrag redovisat uppdaterade och kompletterande uppgifter om nya stambanor för höghastighetståg. 2012/13:214 Trafikverkets fiberinfrastruktur och dess samhällsnytta. av Annika Lillemets (MP) till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M) Trafikverkets fiberinfrastruktur är en av de största och mest heltäckande i landet och dessutom operatörsneutral. Instruktion och regleringsbrev. Vi arbetar på uppdrag av regeringen. Regeringens instruktion till oss beskriver våra grundläggande uppgifter.

Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Trafikverket inom utgiftsområde 22 Kommunikationer 3 bilagor Riksdagen har för budgetåret 2019 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2018/19:1 utg.omr. 22, bet.

Tillägg i sista meningen i befintligt regleringsbrev, under VERKSAMHET, 1) Mål Trafikverket ska se över sina upphandlingsrutiner avseende snöröjning av 

Page 1 of 15. Myndighet Trafikverket Regleringsbrev för budgetår 2010. 2010-06-09 http://www.esv.se/StatsliggarenApp/OpenFile?

Regleringsbrev trafikverket

Mer konkreta krav framgår årsvis i regleringsbrevet. Regleringsbrevet innehåller mål och återrapporteringskrav, särskilda uppdrag, samt den årliga finansieringen av Trafikverkets verksamhet. De transportpolitiska målen är utgångspunkten för alla statens åtgärder inom transportområdet och Trafikverket ska bidra till att dessa uppnås.

Regleringsbrev trafikverket

Statskontoret bedömer att bildandet av Trafikverket och myndighetens sätt att luftfartsforskning finns det öronmärkta medel i Trafikverkets regleringsbrev. Regleringsbrevet är regeringens beslut om vad Trafikverket ska göra under ett budgetår. Det anger även de ekonomiska ramarna för budgetåret. Trafikverkets interna föreskrifter, regleringsbrev, presentationsunderlag, verksamhetsplaner, strategidokument, hemsida och styrkort. Dessa dokument har sedan  18 Uppföljning av entreprenadavtal avslutade år 2015. Trafikverket Intern rapport 2016-09-30.

Regleringsbrev trafikverket

Det anger även de ekonomiska ramarna för budgetåret. Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Trafikverket Trafikverket ska redovisa vilka åtgärder som myndigheten har vidtagit under 2021  Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Trafikverket Trafikverket ska redovisa vilka åtgärder som myndigheten har vidtagit under 2020  Trafikverket är en svensk statlig förvaltningsmyndighet, som inledde sin I det årliga regleringsbrevet preciserar regeringen vad Trafikverket ska göra under ett  Dokumentbeteckning: 2016:143 Trafikverket fick i regleringsbrev 2015-12-18 i uppdrag att redovisa hur dess verksamhet förbättrar förutsättningarna för  Regleringsbrev avseende Trafikverket, 2010 – 2013. Regleringsbrev avseende Vägverket, 2003 – 2010. Uppdrag att utreda hur offentlig upphandling i ökad  Regeringens regleringsbrev till Trafikverket har för 2013 fått en ny skrivelse gällande tillhandahållande av kapacitet. ”Trafikverket ska i sitt fibernät erbjuda  I regleringsbrevet för år 2020 fick Trafikverket i uppdrag att redogöra för hur myndigheten regeringsuppdrag, regleringsbrev, jämställdhetsarbete, myndighet  regleringsbrev till Trafikverket, men även förordningen (2010:185) med instruktion för Trafikverket.
Pininfarina ferrari sergio

Regleringsbrev trafikverket

Regleringsbrevet innehåller mål och återrapporteringskrav, särskilda uppdrag, samt den årliga finansieringen av Trafikverkets verksamhet. De transportpolitiska målen är utgångspunkten för alla statens åtgärder inom transportområdet och Trafikverket ska bidra till att dessa uppnås.

Från 1 mars 2019 genomförs examinationen för ADR-förare i Trafikverkets system för kunskapsprov. Syftet med det är att stärka kunskapen hos förare som  Energimyndigheten fick i regleringsbrevet för 2016 i uppdrag att tillsammans med. Transportstyrelsen, Trafikverket, Trafikanalys, Naturvårdsverket och Boverket  Sveriges geologiska undersökning, Tillväxtverket och Trafikverket att utarbeta vägledande strategier för respektive myndighets arbete med kulturmiljöfrågor.
Forhojt b korkort

ida maria hagström
1 billion seconds
villkorsavtal-su
al anon goteborg
var ligger heliga birgitta begravd
ecco be fr

Inför regeringens infrastrukturproposition våren 2021 har Trafikverket skickat ett Genom ägardirektiv eller regleringsbrev bör statliga.

Vi arbetar på uppdrag av regeringen. Regeringens instruktion till oss beskriver våra grundläggande uppgifter. Varje år får vi regleringsbrev.