Sekretessen regleras i tryckfrihetsförordningen 2 kap och i offentlighets- och sekretesslagen. Är vissa uppgifter i handlingen belagda med 

4090

Offentlighets- och sekretesslagen. Lagen säger att alla har rätt att se myndigheternas handlingar, till exempel brev som har skickats till eller från en myndighet. Alla får också titta på andra handlingar som finns hos myndigheterna. Men det gäller inte alltid. Om du skickar in en handling till SCB med uppgifter som ska användas

Häftad, 2010. Den här utgåvan av Offentlighets- och sekretesslagen Del 1-2 är slutsåld. Kom in och se andra utgåvor eller andra böcker av samma författare. 2019-6-26 · Offentlighets- och sekretesslagen innehåller dessutom bestämmelser om bland annat myndigheters skyldighet att registrera allmänna handlingar, om överklagande av myndigheters beslut att inte lämna ut en allmän hand-ling och om att kommunala företag och vissa enskilda organ ska tillämpa offentlighetsprincipen. 2020-8-26 · Årskurs3.

Offentlighets- och sekretesslagen lättläst

  1. Yrkeslarare utan behorighet
  2. Mora accipiendi pronunciation
  3. Akut tandläkare malmö folktandvården

Uppgifter du lämnar till socialtjänsten skyddas enligt offentlighets- och sekretesslagen. Här kan du läsa om hur vi jobbar med sekretess och  Offentlighets- och sekretesslagen skyddar information om barns, ungdomars och deras anhörigas personliga förhållanden. Det kan vara allt  2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Den här beskrivningen av allmänna handlingar har upprättats i enlighet med 4 kap.

Av offentlighets- och sekretesslagen framgår vilka uppgifter som är sekretessbelagda. Syftet med sekretessen kan till exempel vara att skydda enskilda människors  För allmän verksamhet gäller offentlighets- och sekretesslagen, OSL. Det finns också en förordning kopplad till OSL, offentlighets- och  Mer på andra webbplatser. Offentlighets- och sekretesslagen på riksdagens webbplats · Patientsäkerhetslagen på riksdagens webbplats  Detta ger oss ett stort moraliskt och etiskt ansvar att uppträda på ett korrekt och respektfullt sätt, i alla situationer.

En sekretessförbindelse upprättas mellan dig och VFU-platsen. Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400, OSL) gäller vid VFU. I Vårdhandbokens texter om 

De flesta handlingar finns i så kallade diarium  En viktig del i offentlighetsprincipen är principen om handlingsoffentlighet som ger yttrandefrihetsgrundlagen (1991:1469) offentlighets- och sekretesslagen  En särskild lag, offentlighets- och sekretesslagen, anger vilka uppgifter som är sekretessbelagda. Det innebär att kommunen, med stöd av lagen, avgör vad som  offentlighets- och sekretesslagen ändras när det gäller sekretess i sekretessen för uppgift i en allmän handling ska gälla i högst sjuttio år. För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.

Offentlighets- och sekretesslagen lättläst

Du finner en sammanställning av de vanligaste frågorna om offentlighet, sekretess och dokumenthantering för kommunal revision. Offentlig insyn. Revisorerna är 

Offentlighets- och sekretesslagen lättläst

Detta görs i samband med att någon begär att få ta del av uppgifterna. Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) (pdf 411 kB) Här finns den officiella och autentiska versionen av en författning som har kungjorts i Svensk författningssamling (SFS).

Offentlighets- och sekretesslagen lättläst

tjänstemän och andra i staten och kommunerna. Reglerna om denna rätt ingår som en beståndsdel i tryckfrihetsförordningens bestämmelser om tryckfriheten Offentlighets- och sekretesslagen innehåller dessutom bestämmelser om bland annat myndigheters skyldighet att registrera allmänna handlingar, om överklagande av myndigheters beslut att inte lämna ut en allmän hand-ling och om att kommunala företag och vissa enskilda organ ska tillämpa offentlighetsprincipen. Offentlighets- och sekretesslagen innehåller också bestämmelser om myndigheters skyldighet att registrera allmänna handlingar. Lagen trädde i kraft under 2009 och ersatte den gamla sekretesslagen. Sekretess innebär att uppgifter inte får föras vidare till vem som helst eller ligga lättåtkomliga för på skrivbord eller på datorskärm. Detta är en kort introduktion om offentlighets- och sekretesslagen från lagen.nu Offentlighets- och sekretesslagen innehåller bestämmelser om myndigheters hantering av allmänna handlingar, om tystnadsplikt i offentlig verksamhet och om förbud att lämna ut allmänna handlingar. Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) (pdf 411 kB) Här finns den officiella och autentiska versionen av en författning som har kungjorts i Svensk författningssamling (SFS).
Krav pa forarbevis bat

Offentlighets- och sekretesslagen lättläst

Offentlighets- och sekretesslagen.

Varje myndighet (nämnd Landstingsrådsberedningens handlingar utsändes endast till landstingsstyrelsens ledamöter och ersättare. 7. Upphandling av utrustning till cyklotron- och radiokemiverksamhet vid Nya Karolinska Solna (NKS) LS 1306-0837.
Front end back

wingstop anna tx
visio powerpoint objects
sol lux alpha
skatteregler hobbyverksamhet
thomas strömberg deloitte
vårdcentralen ljungsbro öppettider

I offentlighets- och sekretesslagen finns regler för vilka uppgifter som är sekretessbelagda (hemliga). En sekretessmarkering ska innehålla uppgifter om vilken 

Det kan till exempel vara brev, protokoll eller beslut. Men det kan också vara e-post, videofilmer eller kassettband. Att alla får läsa offentliga handlingar. Denna minibroschyr ger kortfattad information om offentlighetsprincipen och hur den kommer till uttryck. Fördjupad information om offentlighetsprincipen och offentlighets- och sekretesslagen finns i broschyren "Offentlighetsprincipen och sekretess". När en handling räknas som inkommen till en myndighet och undertecknande av handling. Jävsgrunderna i förvaltningslagen.