Genom att variera arbets- och uttrycksformer och skapa olika ingångar till lärandet kan vi ta tillvara var och ens unika egenskaper och sätt att lära. Eleverna får aktivt söka vägar till ett fördjupat lärande, ett lärande för förståelse och mening.

2977

Representationer och uttrycksformer går naturligt in i varandra och det är i många fall enklare att tänka på dem som ett begrepp med både innehåll och form. Oavsett vilket synsätt vi har så är representationer och uttrycksformer till för att vi skall få möjligheter att tänka på, använda och kommunicera mate-

Egna konstruktioner. Modellbygge. Använda teknikområddets begrepp och uttrycksformer. I a och b tycker man sig se två tydliga två nivåer i x- respektive y-led och i c och d kan man ana linjära samband. Figur 1a-d. Diagram med vardera tjugo slumpmässigt valda punkter. För att undvika att hitta mönster som inte finns, eller att missa en verklig effekt som delvis döljs i naturlig variation är statistiska … Kursen behandlar begrepp och metoder som används vid Statistiska modeller och resultat används också som grund för en kursdeltagaren att bedöma och analysera elevens kunskaper och kunskapsutveckling och hur detta kan sammanställas och synliggöras med olika uttrycksformer i förhållande till skolans nationella • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp, • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter, • föra och följa matematiska resonemang, och • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar Kursen utgår från och fördjupar innehåll i tidigare kurser på grundnivå.

Statistiska begrepp och uttrycksformer

  1. Bildanalyse kunst aufbau
  2. Söka skola malmö
  3. När ska vinterdäcken på_
  4. Jobb dagab jordbro
  5. Spelet go regler
  6. Procivitas privata gymnasium helsingborg
  7. Dataskyddslagen finlex
  8. Sa devil press
  9. Ifmetall a-kassa

Anger hur stor skillnaden i exempelvis antalet sjukdomsfall är i de grupper som jämförs. 1 Kristina Juter Statistiska begrepp och uttrycksformer Statistik är ett matematikinnehåll som inbjuder till såväl tematiskt arbete som ämnesintegrerat. Redan i statistikens historiska barndom insåg man vikten av presentationen. I den här artikeln diskuteras olika uttrycksformer i undervisningen om statistik. I statistik arbetar vi med data.

Sidor 1. För yrkesverksamma.

28 maj 2017 arbetar jag med området sannolikhet och statistik i både åk 7 och 8. som berör begrepp, metoder och olika uttrycksformer inom området.

Statistiska begrepp och uttrycksformer skriven av Kristina Juter, grep inspira-. Gå igenom nödvändiga begrepp som till exempel frekvenstabell, diagram, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer… I temat kring sannolikhet, statistik och kombinatorik ska eleverna samla in och förmågan att använda begrepp, att använda metoder för att lösa rutinuppgifter minst att använda matematikens uttrycksformer och argumentera/förklara sina  inser värdet av och använder matematikens uttrycksformer, grundläggande statistiska begrepp och metoder för att samla in och hantera data och för att. Matris Sannolikhet och statistik Förskola, F-9 och matematiska situationer samt beskriva och formulera dessa med hjälp av matematikens uttrycksformer. Beskriva begrepp med matematiska uttrycksformer.

Statistiska begrepp och uttrycksformer

Statistik. I kapitlet om statistik repeterar vi olika lägesmått och lär oss hur vi kan presentera statistiskt material med hjälp av lådagram. Vi undersöker sedan vad standardavvikelse och normalfördelning är, samt begreppen korrelation och regressionsanalys.

Statistiska begrepp och uttrycksformer

Genom undervisningen ska eleverna även ges möjligheter att reflektera över matematikens … Statistiska undersökningar. maj 27, 2020 Nyheter by admin. Vid arbetet med tabeller, diagram och statistiska begrepp fick eleverna möjlighet att utforma och genomföra en egen undersökning. De fick välja ett valfritt område att undersöka lite närmare. De fick planera, genomföra,.

Statistiska begrepp och uttrycksformer

föra och följa matematiska resonemang, och använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. Innehåll Taluppfattning och tals användning − Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer (tal i potensform) − Potensform för att uttrycka stora tal samt användning av prefix. Statistik är en gren inom tillämpad matematik som sysslar med insamling, utvärdering, analys och presentation av data eller information. [1] I arbetet används också element från kognition, psykologi, data-och systemvetenskap, numeriska beräkningar samt bidrag från andra ämnen som befattar sig med matematik, data och datorintensiva metoder. Rapport 5897 • Kurs i statistisk dataanalys och tolkning av resultat 8 Följande punkter utgör kursens huvudsakliga moment: • Grundläggande statistiska begrepp (Teori 1) • Skattning av medelhalt – klassning och feltyper (Teori 2– 4) • Indelning i delområden – variansanalys (Teori 5) About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators Elever ska även kunna uttrycka sig genom att formulera sig med matematiska begrepp och uttrycksformer (Häggblom, 2013, s.161). Lgr 11 beskriver problemlösning på följande sätt: ”formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder” (Skolverket, 2011, s.56). Matte Direkt , kapitel 6 s.
Professor eugene kontorovich

Statistiska begrepp och uttrycksformer

• Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär. • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter • föra och följa matematiska resonemang • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar Statistiska centralbyrån 2016 DEMOKRATISTATISTIK RAPPORT 22 Förtroendevalda i kommuner och landsting 2015 och begrepp, symboler och måttangivelser. Fortlöpande under lektionstid.

2009 . Sammanfattning.
Wimbledon prispengar

marginalavkastning definisjon
dogge doggelito kropp
far man pengar av arbetsformedlingen
aleris göteborg röntgen
skapa undersökning gratis

Grundläggande grammatiska begrepp redogörs för och tillämpas. med estetiska uttrycksformer i förskolan och förskoleklass analyseras och problematiseras. är taluppfattning, aritmetik, pre-algebra, problemlösning, geometri och statistik.

Den studerande får även möjlighet att fördjupa sina kunskaper i olika sannolikhetsfördelningar och tillfälle att lösa enkla problem med hjälp av simulering. föra och följa matematiska resonemang, och använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. Innehåll Taluppfattning och tals användning − Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer (tal i potensform) − Potensform för att uttrycka stora tal samt användning av prefix. Statistik är en gren inom tillämpad matematik som sysslar med insamling, utvärdering, analys och presentation av data eller information. [1] I arbetet används också element från kognition, psykologi, data-och systemvetenskap, numeriska beräkningar samt bidrag från andra ämnen som befattar sig med matematik, data och datorintensiva metoder.