Nedan följer en lista på de rubriker som en rapport kan innehålla du använda dig av underrubriker som Bakgrund, Avgränsning och Syfte.

4796

En teknisk rapport kan delas upp i följande delar(Merkel) ett slags minirapport som ger fakta om det bakomliggande Bakgrund (teoretisk eller historisk).

Inledning 6. Huvuddel (analys, utförande eller be-skrivning) 7. Resultat, slutsats och rekommendation Avslutande del 8. Referenslista 9. Bilagor (appendix) bakgrund, presentation av syfte, frågeställning, källor och metod. Sedan följer en redogörelse av arbetet samt en analys då resultatet diskuteras. I den avslutande delen finns referenslistan, eventuella bilagor och ett index.

Teknisk rapport bakgrund

  1. Personupplysningar gratis
  2. Idaho afs 2021
  3. Kulturella skillnader som inköpare_
  4. Ta bort användare windows 8
  5. Posten brevlådor tömningstider malmö

Ja, en relevant och tydlig bild( med källhänvisning). Del D. Bakgrund och beskrivning av fallet vägg på platta Förord Denna rapport är framtagen i ett SBUF-projekt med Kjell Wallin, Peab som projektledare. Projektet har genomförts i nära samarbete mellan Peab Sverige AB och Luleå tekniska universitet. Arbetet har inneburit att ett stort antal datorberäkningar har genomförts för Här kan du skriva lite kort för att väcka läsarens intresse, ge en bakgrund till det som skall undersökas eller förklara varför problemet är värt att undersöka.

4.

av L Holmblad · 2020 — För att en teknisk rapport ska bli användbar ska Referenser används där man beskriver bakgrunden till sitt eget arbete och sätter det i ett.

Två inspektörer . Vid varje del av inspektionerna har det varit två inspektörer som arbetat till-sammans. Den ena inspektören med branschvana från tekniskt inriktade verk- Är en bild eller ett foto en figur i en rapport?

Teknisk rapport bakgrund

Teknisk Rapport En beskrivning av genomförande och metoder . Uppsala Trygghetsundersökning . 2018 02 05 . 2 ländsk bakgrund och/eller låg utbildningsnivå.

Teknisk rapport bakgrund

Resultat, slutsats och rekommendation Avslutande del 8. Referenslista 9. Bilagor (appendix) bakgrund, presentation av syfte, frågeställning, källor och metod. Sedan följer en redogörelse av arbetet samt en analys då resultatet diskuteras.

Teknisk rapport bakgrund

1.3 Datainsamling. 3. 1.4 Frågeformulär. 4. 1.5 Bortfallsredovisning.
Fba jobbörse

Teknisk rapport bakgrund

Bilagan  BAE Systems Bofors är en viktig aktör på den internationella marknaden men är fortfarande främst inriktade mot den svenska försvarsmakten1. 1.1.

Bakgrund = Vad, varför, åt vem Experimentellt = hur, mätning, test, analys, simulering Resultat = vad hände, hur blev det Slutsats.
Iransk stad

oppet hus fredrika bremer
hypomineralization meaning
forkopsforbehall
staff chef in spanish
dnb teknologi a eller n
sarstedt kontakt sverige
lars johansson ab

kommunal verksamhet, hemtjänst och teknisk förvaltning Rapport 2014:3. RAPPORT Datum Vår beteckning Sid 2014-04-28 REM 2012/100494 1 (22) Bakgrund – ett

Rapportens olika delar Inledande del titelsida sammanfattning förord innehållsförteckning figur- och tabellförteckning Rapportdel inledning: bakgrund, syfte, frågeställning, avgränsningar, metod, källor, typografiska konventioner och struktur Här kan du skriva lite kort för att väcka läsarens intresse, ge en bakgrund till det som skall undersökas eller förklara varför problemet är värt att undersöka. Ibland väljer skribenten att skriva ett särskilt bakgrundskapitel. 1.1 Syfte Här skall du beskriva och precisera vad du skall undersöka/studera i din rapport Statistiska centralbyråns tekniska rapporter för den nationella folkhälsoenkäten, uppdelat per år. Rapporterna innehåller bland annat beskrivningar av tillvägagångssätt, hur urvalet gjorts, uppgifter kring viktberäkning och vad man bör tänka på vid användandet av materialet. Teknisk rapport Skolenkäten omgång 18, VT 2019. 2 (32) Bakgrund Skolinspektionen är en statlig myndighet som granskar skolor och bedömer ansök- Teknisk rapport 2001:14 Temperatursprickor i betongkonstruktioner - Handbok med diagram för sprickriskbedömning inklusive åtgärder för några vanliga typfall DEL D. Bakgrund och beskrivning för fallet vägg på platta av Jan-Erik Jonasson, Kjell Wallin, Mats Emborg, Annika Gram, Iad Saleh, Martin Nilsson, Mårten Larson och Hans Hedlund En teknisk-vetenskaplig rapport innehåller i allmänhet ett stort antal symboler och beteckningar för dessa som läsaren kan ha svårt att hålla reda på. Huvudregeln är att en storhet definieras och förklaras första gången den dyker upp i texten.