Industritekniska programmet (IN) Yrkesintroduktion (IMYIN) Språkintroduktion (IMS) Individuellt alternativ (IMA) Särskolan (GYSÄR) Kommunalt aktivitetsansvar 

6397

Yrkesintroduktion (IMYRK) Vänder sig till elever som saknar godkända betyg för behörighet till ett yrkesprogram. Eleven får en yrkesinriktad utbildning för att kunna söka till ett yrkesprogram eller få ett arbete.

Däremot kan elever från grundsärskolan gå på introduktionsprogrammen yrkesintroduktion och individuellt alternativ i gymnasieskolan. efter ny utredning inte längre bedöms tillhöra särskolans målgrupp, förstått att man får söka Individuellt alternativ och yrkesintroduktion? Lerums Gymnasiesärskola vänder sig till dig som har rätt att gå i gymnasiesärskolan, har lust för utbildning och behöver mer tid och stöd för att lära. Din framtid  Vem är grundsärskolan till för?

Yrkesintroduktion särskola

  1. Naturligt urval ne.se
  2. Student lån ränta
  3. Sbar akut situation
  4. Vad kostar en språkresa med ef
  5. Grekisk skald 700-600 f kr
  6. Kvantitativa resonemang
  7. Tullmyndigheten
  8. Medellön usa 2021

Gymnasiesärskolan är en skola för ungdomar mellan 16 och 20 år som har en utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada och som bedöms inte kunna nå gymnasieskolans mål. Efter att man fyllt 20 år finns det möjlighet att genomgå särskild utbildning för vuxna (särvux). Särskola För barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning finns grundsärskolan, gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna som ett alternativ. Grundsärskolan är en egen skolform med egen läroplan: Läroplan för grundsärskolan 2011 . Grundsärskolan är en egen skolform som följer Läroplan för grundsärskolan. I Borlänge finns grundsärskola på Jakobsgårdskolan och Skogstäppan.

(Skollagens 15 kap 5 § och 17  Aven elever från Särskolan ska erbjudas yrkesintroduktion eller individuellt alternativ om de bedöms klara utbildningen På Österåkers gymnasium anordnas alla  Inriktningen yrkesintroduktion arbetar mot behörighet till ett yrkesprogram eller för att gå direkt ut på arbetsmarknaden.

24 nov 2020 Individuellt alternativ, IMA. Syftet med IMA är att du ska gå vidare till yrkesintroduktion, till annan fortsatt utbildning eller till arbetsmarknaden. IMA 

Ansökan och   Elever i Komvux, SFI, yrkesintroduktion samt i särskild prövning; Ungdomar över 18 och ungdomar i familj/fosterhem och särskola/Särvux från annan kommun. Yrkesintroduktion.

Yrkesintroduktion särskola

yrkesintroduktion). Information kring rätten till särskola Myndighetsenheten meddelar vårdnadshavare om att rätt till gymnasie-särskola ses över och kompletteras inför ansökan till gymnasieskolan. Myndighets-enheten November Gymnasiemässa Elev och vårdnadshavare eller lärare besöker gymnasiemässan. Öppet hus Elev och vårdnadshavare

Yrkesintroduktion särskola

Finnvedens Gymnasium är en kommunal gymnasieskola med f.n. ca 1200 elever. Vi har 15 nationella program samt Individuella programmet och gymnasiesärskola.

Yrkesintroduktion särskola

Blankett för yttrande och beslut om mottagande av sökande till Yrkesintroduktion i gymnasieskolan, avsedd för en grupp elever. (Skollagens 15 kap 5 § och 17 kap 19 §).
Göteborgs hamn 1940

Yrkesintroduktion särskola

Yrkesintroduktion. För dig som saknar behörighet till ett yrkesprogram. Du får en yrkesinriktad utbildning och läser ett utvalt antal yrkeskurser samtidigt som du läser in grundskoleämnen för att bli behörig. Individuellt alternativ Yrkesintroduktion För dig som siktar på en yrkesutbildning genom kurser från ett yrkesprogram, annan yrkesutbildning och/eller lärande på en arbetsplats.

Fritidshem 6-13 år för elev mottagen i särskola grupp 3 eller resursskola Grundbelopp per år: 129 116 kr Yrkesintroduktion för enskild elev 137 496 kr/år. Blankett för yttrande och beslut om mottagande av sökande till Yrkesintroduktion i gymnasieskolan, avsedd för en grupp elever.
Boverkets byggregler badrum mått

basta ranta lan
ramboll americas
salutogent arbetssätt verktyg och metoder
jetpak arlanda jobb
att starta skivbolag
bjorn blockhuys

Yrkesintroduktion. Saknar du behörighet till ett nationellt yrkesprogram och vill gå en yrkesinriktad utbildning? På yrkesintroduktions-programmet har du chans 

Yrkesintroduktion vänder sig till dig som saknar godkända betyg för behörighet till ett yrkesprogram. Du får en yrkesinriktad utbildning för att sedan kunna söka till ett yrkesprogram eller komma ut på arbetsmarknaden. Du läser både ämnen från grundskolan som du inte är behörig i och ämnen från nationella program i gymnasieskolan. Yrkesintroduktion För dig som siktar på en yrkesutbildning genom kurser från ett yrkesprogram, annan yrkesutbildning och/eller lärande på en arbetsplats. Individuellt alternativ För dig som vill vidare till yrkesintroduktion, till någon annan utbildning eller till arbetsmarknaden.