I en resonerande text: beskriver du hur något är; resonerar (diskuterar) du med dig själv; jämför du olika saker med varandra och tar upp för- och nackdelar. har du med egna åsikter, tankar, värderingar och erfarenheter. styrker (bevisar) du din åsikt med exempel från texten, men även "bortanför raderna". Inledning

1302

Jag har också gjort en mall för resonerande texter och i det fallet gjorde vi ett ämnesövergripande arbete svenska/SO med temat sociala medier men det går enkelt att byta ut orden så det passar det ämne som ni arbetar med. Här finns en mall för argumenterande eller förklarande text.

Nedan har du dessutom ett gott  exempel: http://www.youtube.com/watch?v=4sF4Kxc4Wpo Att resonera och skriva resonerande styrker (bevisar) du att det du säger är rätt med exempel. Inledning I inledningen ska du alltid presentera det ämne eller de frågor som du ska diskutera i den  Här finns också en mall med sambandsord som kan vara bra att använda vid resonerande eller argumenterande texter för att variera ditt språk! 4  Resonerande text. Syfte. Du diskuterar med dig själv och visar upp fördelar och nackdelar med frågan. Du ställer frågor till dig själv som du sedan besvarar. jämför olika saker med varandra (till exempel tar upp för- och nackdelar).

Resonerande text mall

  1. Stadsgardshissen
  2. Videoredigering program

perspektiv samt en kort presentation av huvudinnehållet i din text. • Gå från det kända till okända (se Textens Hantverk, s. 54). • Gå från det konkreta till det abstrakta (Se Textens Hantverk, s.54).

TÄNK PÅ HÄNVISNINGARNA!!! K3 · Mod? Rätt och fel? Identitet · Mall för resonerande text  Resonerande text, läsförståelse och huvudsats- och bisats.

Resonerande text - en mall Jennie Rosén Språk Tänk på att anpassa ditt språk efter mottagare. Om din resonerande text t.ex. ska skickas in till en ungdomstidning är det ok om språket ibland är mer ungdomligt. I en resonerande text är personligt skriven, en berättar vad en själv tycker. En resonerande text skrivs ofta i jag-form.

Du ska utifrån ett ämne se det från olika perspektiv och diskutera fördelar/nackdelar. I en resonerande text kan du jämföra.

Resonerande text mall

Jämförande text – utifrån en kartbild, med hjälp av ett Venndiagram. Jag vill ge eleverna en modell för hur de kan skriva en jämförande text. I detta fallet använder vi kartan över Norden med fokus på Norge och Sverige.

Resonerande text mall

Nyckelord: Å ena sidan… å andra sidan…, Egna och andras erfarenheter Ge exempel 2012-03-01 Det är ord som fogar samman en text och ger läsaren en vink om hur texten är uppbyggd och hur den bör läsas. Sambandsorden för framåt i texten signalerar jämförelse eller motsättning utvecklar och sammanfattar uttrycker allmänt samband Exempel på ord som signalerar logiska samband i en text: 1. Tillägg även och, också I kunskapskraven står att ett enkelt resonemang motsvarar betyget E, utvecklat resonemang betyget C och välutvecklat resonemang betyget A. För att kunna tala om en god samstämmighet mellan bedömning och undervisning är det därför viktigt att eleverna får öva på att resonera under lektionerna och att det inte är först på provet som kravet ställs, så att alla elever ges möjlighet till en hög måluppfyllelse. resonerar kring alternativa lösningar och vilka konsekvenser de skulle kunna få. På den tredje nivån ska du försöka reflektera kring alternativa lösningar och andra sätt att tänka eller agera men också fundera på vad du tror händer om du agerar annorlunda. Ungdomstidningen Kim efterfrågar texter där ungdomar resonerar om vad det innebär att vara kille eller tjej Du bestämmer dig för att bidra..Skriv ditt bidrag till ungdomstidningen. Resonera om vad det innebär att vara kille eller tjej.

Resonerande text mall

ska skickas in till en ungdomstidning är det ok om språket ibland är mer ungdomligt. I en resonerande text är personligt skriven, en berättar vad en själv tycker. En resonerande text skrivs ofta i jag-form. Jag brukar alltid ge eleverna en skrivmall för resonerande text (senast var ämnet sociala medier) men den går att göra om till andra ämnen också. Tidigare år (2015) hade vi ett ämnesövergripande arbete mellan svenska och So där eleverna skulle resonera kring för- och nackdelar med att alla flyktingar fick komma till Sverige. Din redovisning blir att skriva en resonerande text, som kommer att bedömas både som svenskaarbete och so-arbete. Glöm inte att redovisa dina källor med fotnot och även i källförteckningen.
Stadsbyggnadskontoret malmö detaljplaner

Resonerande text mall

Här finns en mall för argumenterande eller förklarande text.

mall för varje texttyp/genre med instruktioner om hur texten ska se ut, struktureras, innehålla och skrivas. Argumenterande text Diskuterande text Resonerande  1. Samtala om och jämför din stödmall med dina gruppkamraters mallar.
Jodi balfour age

far man pengar av arbetsformedlingen
trondheimsgatan 9a
boxning kalmar barn
mälarhöjdens skola jobb
acm transactions on management information systems
hemfosa fastigheter ab annual report
jockes pizzeria munkegärdegatan kungälv

Hur skriver du en resonerande text? I en resonerande text ska du: Beskriva hur något är. Resonera (diskutera) med dig själv. Jämföra olika saker med varandra och ta upp för- och nackdelar. Ha med dina egna tankar, åsikter, värderingar och erfarenheter. Styrka (bevisa) att det du säger är rätt. Det gör du genom att ge exempel!

23:09. Dela. Inga kommentarer: Skicka en kommentar. ‹ › Startsida.