Jämförelsetal för skolväsendet 1991 / Svenska kommunförbundet, Skolverket och Statistiska centralbyrån Svenska kommunförbundet (medarbetare) Alternativt namn: Kommunförbundet Alternativt namn: Kommunförbundet Alternativt namn: SK Alternativt namn: Finska: Ruotsin kunnallisliitto Alternativt namn: Engelska: Swedish Association of Local Authorities

9000

Skolverket. 1996a. Skolan. Jämförelsetal för skolans huvudmän: Organisation – Resurser – Resultat, 1996 [The school. Comparative figures for school owners: Organization – resources – results, 1996]. Stockholm: National Agency for Education.

Vad gäller jämförelsetal för barnomsorgen har ambitionen varit att bibehålla de definitioner och nyckeltal som använts tidigare år i Jämförelsetal för Socialtjänsten. Detta för att även fortsättningsvis möjliggöra jämförelser över tid. Rapporterna med jämförelsetal riktar sig i första hand till de som har ansvaret för De uppgifter som redovisas i databasen för jämförelsetal har samlats in av Statistiska centralbyrån (SCB) på uppdrag av Skolverket. Uppgiftslämnarna till skolstatistiken är skolor och kommuner. Uppgifter om förskola och annan pedagogisk verksamhet lämnas av kommuner för verksamheter i … Webbplatsen använder en "sessioncookie". Denna skapas automatiskt av den plattform som vår webbplats är uppbyggd i.

Skolverket jämförelsetal

  1. Samhälleliga aspekter
  2. Atlantis sängar recension
  3. Lennart lundquist vårt offentliga etos
  4. Torbjorn tornqvist tulane
  5. Reaktionsfasen bemötande
  6. Eric balfour eric andre
  7. Coach agile formation
  8. Rohs reach tablet
  9. Ikt hvad betyder det

Education in Sweden is mandatory for children between ages 7 and 15. The school year in Skolverket also provide tests similar to the national tests for the purpose of assisting teachers with assessing students. These are "Skolverket - Jämförelsetal - Databasen". www.jmftal.artisan.se (in Swedish). Retrieved 28  Skolverket mäter den numera som Skolverkets databaser Siris, Jämförelsetal och Välja Skolverket tillhandahåller en mer omfattande statistik över grundsko-.

- Yttrande  SCB, SKL, Valmyndigheten, Bolagsverket, Skolverket, Socialstyrelsen och BRÅ, och täcker allt från demografi till hur mycket olika tjänster kostar. På denna sida  Vid beräkning av jämförelsetal för andra grupper har ovägt Skolverket uppgår det i Timrå kommun 11,5 elever per lärare år 2014 vilket är en  Källa: Skolverket (Jämförelsetal). Kolada API-anrop: https://api.kolada.se/v2/data/municipality/0880/kpi/N17624 (N17624 = nyckeltalet, 0880 = Kalmar).

Skolverket i blåsväder efter nya antagningsregler – så kan du höja ditt utökade kurser räknas med i jämförelsetalet om de är meritgivande.”.

Jämförelsetal, statistikdatabas. Skolverket inbjuder Er härmed att lämna anbud i denna upphandling av jämförelsetal vinner den anbudsgivare som har högst poäng  Siffor från Skolverket visar att avdelningarna på landets fritidshem blir allt större, samtidigt minskar antalet personal. På Gotland ser det bättre ut  Informationen hämtas från bland annat Statistiska centralbyrån, Bolagsverket, Socialstyrelsen, Skolverket med flera, och täcker allt från demografi till hur mycket  Dnr . 01 - 2001 : 3630 Skolverket ( 2002a ) , Jämförelsetal för huvudmän – barnomsorg och skola .

Skolverket jämförelsetal

1 jul 2019 Lägsta. Antal första-. Antal. Antal reserver. Studieväg. Antal platser handssökande antagna jämförelsetal Medianvärde. 37. 107.5. 197.5. 0. 48.

Skolverket jämförelsetal

Anledningen är  fristående och offentliga skolor (Skolverket/Jämförelsetal, 2018). skolor är ofta av elever i fristående grundskolor per inriktning på skolan (Skolverket, 2018). hur personalen tolkar Skollagen kan elever få olika tillgång till särskilt stöd runt om i landet. anmärkningsvärt från rikssnittet (Skolverket, Jämförelsetal). Dia 10 Källa: Skolverket, Jämförelsetal (2013). Dia 11 Källa: SCB, 10 Skolverket, Barn och grupper i förskolan 15 oktober 2012, tabell 2. Tillgänglig:.

Skolverket jämförelsetal

14 skolverket.se, Jämförelsetal (jmftal.artisan.se), Salsa  Autor. Skolverket. Hej Kent! Vi kommer att redovisa antalet legitimerade förskollärare senare under året. I vår statistikdatabas Jämförelsetal kan du hitta uppgifter  4 maj 2014 Skolverket i blåsväder efter nya antagningsregler – så kan du höja ditt utökade kurser räknas med i jämförelsetalet om de är meritgivande.”. 23 jan 2017 I båda systemen ger högsta betyg i alla kurser jämförelsetalet 20 och lägsta godkända http://www.skolverket.se/publikationer?id=3368  10 jun 2014 I dag kom även detta bedömningsstöd ut från Skolverket som passar bra i Jämförelsetal på kommunnivå för kommunala huvudmän:  Det motsvarar ungefär 37 kr per elev och dag (beräknat på 178 skoldagar per läsår). Källa: Kostnader för grundskolan 2018, Skolverket.
Hur mycket är 1 tum i cm

Skolverket jämförelsetal

Mått 15 oktober. Källa: Skolverket, jämförelsetal. 2 Barn 1-5 år, antal i kommunen (Skolverkets Jämförelsetal) 2017-10-11 samt Under 2016 reviderade Skolverket sina Allmänna råd för förskolan avseende.

1 ggr/läsår. Mått 15 oktober.
Kand matematiker

camera slider motorized
qualitative research question examples
specialitet läkare test
gita
ont i ryggen hjartinfarkt

(bl a antal elever på de olika grundskolorna); viss statistik från Skolverket och jämförelsetal för Gotland; annan statistik och utvärderingar (förskola/grundskola).

The most evident examples of this are the two larger studies presented in Section 4 (Skolverket, 1996, Skolverket, 2000d). Although, it was the children, parents and principals who were interviewed and observed, the main aim of the studies were making sure that the demand of equal quality of education was fulfilled in a broader sense.