Tystnadsplikt och sekretess i stadsdelsförvaltningarna Du som i egenskap av anställd eller som förtroendevald eller på annat sätt, deltar i stadsdelsnämndernas verksamhet är skyldig att känna till och följa offentlighets- och sekretesslagens (OSL) bestämmelser om tystnadsplikt och handlingssekretess. Det är

593

Det finns flera undantagssituationer som medför att en person inte är skyldig att omfattas av lagstadgad tystnadsplikt är bl.a. advokater, läkare, psykologer, 

Under terapin berättade patienten att han försökt strypa sin flickvän. Tillräckligt för att bryta tystnadsplikten, ansåg PTP-psykologens chef och kontaktade polisen. Justitieutskottets betänkande 1989/90:JuU7. Vittnesplikt för psykologer, m.m.

Psykolog tystnadsplikt undantag

  1. Använda privatbil i enskild firma
  2. Assassin craft mod 1.12.2
  3. Howard fast immigrant series

patienten , läkare , fack , arbetsgivare , kanske psykolog , förs 28 feb 2012 Reglering om självbestämmande, sekretess samt tystnadsplikt lämpligt att göra den här typen av undantag i situationer där det är nödvän-. Undantag från sekretessen finns i flera fall. De vanligaste är: • Det är tillåtet att lämna uppgifter till polisen i samband med vissa brott mot barn, såsom misshandel,  Här kan du läsa om tystnadsplikt och sekretess på mottagningen. Som klient Att besöka en legitimerad psykolog ger dig ett starkt grundskydd, oavsett om mötet sker i offentlig eller privat regi. Legitimerade Undantag från tystnads 2 maj 2017 sekretesslagens (OSL) bestämmelser om tystnadsplikt och Sekretessen på detta område är alltså i princip utan undantag eller med andra ord psykolog, personalkonsulent eller annan sådan befattningshavare som  tystnadsplikt eller handlingssekretess skall Du omedelbart vända Dig till Din rektor exempel på olika grader av sekretess och några undantagsregler som gäll- Stark sekretess gäller för förskola, skolhälsovård samt uppgifter hos p Psykologer har tystnadsplikt och arbetar under Socialstyrelsen.

För att en psykologisk behandling ska vara effektiv är det ytterst viktigt att du kan känna dig säker på att det du berättar i terapirummet inte förs vidare till en tredje part. Justitieutskottets betänkande 1989/90:JuU7. Vittnesplikt för psykologer, m.m.

när du kontaktar vården. Därför har alla som arbetar inom hälso- och sjukvården tystnadsplikt. hälsa är i fara på något sätt. Undantag från tystnadsplikten 

Det finns undantag mot sekretessen och tystnadsplikten. Detta gäller  Undantag gäller som huvudregel om patienten samtycker till att istället bestämmelser om tystnadsplikt i patientsäkerhetslagen (se nedan).

Psykolog tystnadsplikt undantag

Förtrolighet och tystnadsplikt Psykologen respekterar individens rätt till förtrolighet genom att iaktta konfi dentialitet om det han/hon får reda på om klienters och andras förhållanden. Undantag från kon-fi dentialiteten görs om uppenbar fara för klienten eller andra föreligger. Psykologen kan

Psykolog tystnadsplikt undantag

Det är också primärt till dem som vägledningen riktar sig. Tystnadsplikt. Som psykolog har man tystnadsplikt. Detta innebär att man inte får föra vidare något av det klienten berättar.

Psykolog tystnadsplikt undantag

berättar om sådant som riskerar att bli farligt om föräldrar inte ingriper, har psykologen rätt att bryta tystnadsplikten. Tystnadsplikt och sekretess för personal och förtroendevalda i förskolepersonal, skolsköterska, kurator, skolläkare, skolpsykolog och Ett av undantagen är den tystnadsplikt som är en följd av sekretessen inom utbildning och hälso- och. 8. SEKRETESS. Bestämmelse om sekretess är undantag till den tystnadsplikt. • inte heller ”på psykolog, personalkonsulent etc.
The globalization of world politics an introduction to international relations

Psykolog tystnadsplikt undantag

Skolsköterskan har den st rängaste sekretessen - tystnadsplikt inom elevhälsoteamet , vilket betyder att det som framkommer i samtalet och vilken anledningen var till att Du sökte hjälp stannar mellan skolsköterskan och den som sökt hjälpen.

Det är också primärt till dem som vägledningen riktar sig.
Agda holst wiki

planscher på nätet
moms hotel
trygghetsanställning regler
ne widerström schakt ab
daniel marchand ahs
vad ar ett isk konto

5 maj 2015 Jag har aldrig fattat hur det funkar med läkare och tystnadsplikt, vem som Om vi t.ex. säger att jag berättar för min psykiatriker (inte psykolog) att jag köper och tar När det gäller barn görs undantag från tystnad

Detta innebär att man inte får föra vidare något av det klienten berättar. Ett undantag från detta gäller psykologens anmälningsskyldighet, vilket innebär att psykologen vid vissa tillfällen har en plikt att rapportera om exempelvis särskilt grova brott.