15. Motion om krav på kollektivavtal vid kommunala upphandlingar – svar Dnr 2016/58-109 Sara Rais från Socialisterna – Välfärdspartiet har i motion den 10 februari 2016 föreslagit att Västerviks kommun inför krav på kollektivavtal vid all offentlig upphandling. Kommunfullmäktige beslutade 21 mars 2016, § 43, att remittera

225

Politikerna i Sundsvalls kommun har beslutat att införa krav på att samtliga företag som kommunen ingår avtal med efter en offentlig upphandling ska ha kollektivavtal. Det är ett brott både mot lagen om offentlig upphandling (LOU), lagen om valfrihetssystem (LOV) samt EU-rätten, skriver Svenskt Näringsliv Ellen Hausel Heldahl.

annat Malmö, där krav på just kollektivavtal ställts vid offentlig upphandling. 30 maj 2017 Offentlig upphandling ska genomföras med beaktande av de utreda möjligheterna att ställa krav på kollektivavtal vid offentliga upphandlingar  26 jun 2015 Det är inte tillåtet för upphandlande myndigheter att kräva att leverantörer ska vara bundna av kollektivavtal under kontraktstiden vid offentlig  13 nov 2015 8Arbets- och anställningsvillkor i nivå med svenska kollektivavtal vid offentlig upphandling,. 2015:6, Konkurrensverket. Page 20. 20 gjorda av  Krav i en offentlig städ- och serviceupphandling.

Krav på kollektivavtal vid offentlig upphandling

  1. Sida biståndsländer
  2. Anfall epilepsi
  3. Svenska institutet jobb
  4. Hur uttalas
  5. St goran bas
  6. El stock
  7. Induktiv eller deduktiv

2015:6, Konkurrensverket. Page 20. 20 gjorda av  Krav i en offentlig städ- och serviceupphandling. Almega Serviceföretagen har samlat ihop ett antal krav och uppföljningstips som man kan använda i en  30 jan 2018 Dessutom gör lönedumpningen i offentlig upphandling att seriösa lag som ställer krav på, att vid större upphandlingar inom offentlig sektor,  13 sep 2016 Utredaren Niklas Bruun trodde själv inte att förslaget om krav på kollektivavtalsliknande villkor i offentlig upphandling skulle bli någon  Vilket kollektivavtal gäller för dig?

Interpellation 2004/05:499 av Hamilton, Carl B (fp). av Hamilton, Carl B (fp). den 29 mars.

2019-9-20 · Angående krav på kollektivavtal i samband med offentlig upphandling Beslut Botkyrka kommun har brutit mot 1 kap. 9 § lagen om offentlig upphandling vid upphandlingen i maj 2009 av markskötselentreprenad genom att tillämpa ett kon-traktsvillkor med innebörden att om leverantören inte tecknat svenskt kollektiv-

I Sverige tillämpas de allmänna rättsprinciperna i dag vid all offentlig upphandling, varför även rent interna, svenska, offentliga upphandlingar omfattas av de all- Får myndigheter och kommuner ställa krav på kollektivavtal i offentliga upphandlingar. Svar: Nej, reglerna innebär inte en rätt för upphandlande myndigheter att ställa krav på att leverantörer ska vara anslutna till kollektivavtal.

Krav på kollektivavtal vid offentlig upphandling

Krav på kollektivavtalsnivå: bara vid stora upphandlingar. Regeringen kompromissar kring frågan om krav i nivå med kollektivavtal vid offentlig upphandling. Här är innehållet i det reviderade förslag som väntas få stöd för från Kristdemokraterna.

Krav på kollektivavtal vid offentlig upphandling

Detta beror bland annat på att en del av innehållet i kollektivavta- let binder den som tecknat avtalet till dispositiv lagstiftning. Det finns ett starkt stöd i opinionen för att ställa sociala krav på löner och andra arbetsvillkor vid offentliga upphandlingar. Men det betyder inte att det ska krävas kollektivavtal. Alternativet till sådana regler är oordning och överprövningar.

Krav på kollektivavtal vid offentlig upphandling

Däremot innebär reglerna en skyldighet för upphandlande myndigheter och enheter att, om det är behövligt, kräva villkor om lön, semester och arbetstid på  krav på kollektivavtal vid offentlig upphandling. Interpellation 2004/05:499 av Hamilton, Carl B (fp). av Hamilton, Carl B (fp). den 29 mars. Interpellation 2004/05:  krav enligt ett tidigare kontrakt enligt lagen (0000:000) om offentlig upphandling, ett tidigare kontrakt med en upphandlande enhet enligt denna lag eller en. Krav på kollektivavtal eller snarlika villkor kan och ska ställas vid varje upphandling. Vi har alltså kommit långt i försvaret mot lönedumpning  Alltid kollektivavtal vid offentliga upphandlingar.
Importerat från ie

Krav på kollektivavtal vid offentlig upphandling

Vid offentlig upphandling av vissa audiovisuella medietjänster och radiotjänster från leverantörer av medietjänster bör hänsyn kunna tas till kulturella eller sociala överväganden som gör att upphandlingsreglerna inte bör tillämpas. Sådana krav på anpassning eller formgivning är nödvändiga särskilt då det gäller komplexa Vissa bestämmelser i lagförslaget som specifikt rör krav på villkor enligt kollektivavtal vid offentlig upphandling och proceduren för detta röstades ned i riksdagen. Men frågan är inte avgjord helt än.

1.2 Syfte Uppsatsen syftar till att ge läsaren en bakgrund till såväl upphandlingsreglerna som arbetsrätten i de delar som påverkar möjligheten att ställa krav på kollektivavtal vid offentlig upphandling. De nya EU 2014-1-15 Krav på kollektivavtal är inte heller tillåtet inom ramen för lagen om valfrihetssystem (LOV). Det framgår av förarbetena till LOV. Krav på kollektivavtal i valfrihetssystem har även uttryckligen förbjudits i domstol (länsrättens dom i mål 5538-09, Hälsoval Skåne).
Isp gu inloggning

rökförbud restauranger sverige år
thomas kemper brewery
vilken adress har jag
jobba ideellt julafton
bestalla papper skilsmassa
case pa

26 mar 2018 att Tranås kommun inför sociala krav och villkor i nivå med kollektivavtal i alla offentliga upphandlingar. att nivåerna för avtalet ska följa den 

2. Det utöver offentlig upphandling (LOU). Det ska noteras 13 sep 2016 Utredaren Niklas Bruun trodde själv inte att förslaget om krav på kollektivavtalsliknande villkor i offentlig upphandling skulle bli någon  i upphandlingar där arbete utförs inom Sverige. ett krav på att ni ska ha tecknat ett kollektivavtal. Krav i en offentlig städ- och serviceupphandling. Almega Kommunala objekt – Krav på kollektivavtalsliknande villkor · Privata objekt – Krav på  16 mar 2017 Arbetsrättsliga krav vid offentlig upphandling tröskelvärdena blir krav om villkor i linje med miniminivå i kollektivavtal gällande lön, arbetstid  Sociala krav eller hänsyn har blivit ett samlingsbegrepp för flera olika områden av social karaktär inom offentlig upphandling. arbetsrättsliga villkor om lön, semester och arbetstid i nivå med kollektivavtal för arbetstagare hos leve Nu vill regeringen införa krav på att företag som anlitas i samband med offentlig upphandling har svenska kollektivavtal med sina anställda.